• Най-близкият град

Индустриална карта на България

Проектът е стратегическа инициатива на JobTiger, която цели да посрещне нарастващите нужди от мащабни решения за индустриалните предприятия и за работещите в тях от цялата страна. Картата помага за подобряване на връзката образование - бизнес, като събира на едно място професионални гимназии, университети и индустриални предприятия.

За работодателите, които държат да са винаги актуални и атрактивни за настоящите и бъдещите си служители се предлагат възможности за популяризиране на работодателската марка, участие в кариерни събития и изследване на ангажираността в компанията.

На търсещите работа, се дава възможност да открият повече информация и директна връзка с бъдещия си работодател.

За избиращите професионално образование и посока, Картата предлага достъп до всички професионални гимназии и университети в България.

 

Индустриална карта на БългарияС подкрепата на: