• Най-близкият град

blagovesta@jobtiger.bg

Белла България ЕООД

+359 (0)2 9703 755

гр. София, бул. Цариградско шосе 101, ет. 8

„Белла България“ е най-големият производител на хранителни продукти в страната и водещ представител на хранителната индустрия в Югоизточна Европа. Портфолиото му съдържа над 200 продукта, произвеждани в 14 преработвателни предприятия и предлагани в над 20 страни на 4 континента.виж повече

АББ България ЕООД – Клон Севлиево

+359 675 39 222

АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД- Клон Севлиево, 44, Севлиево, България

18665

АББ функционира в България чрез една компания с централен офис в София, както и с офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр.виж повече