• Най-близкият град

Инструкции за създаване и редкация на профил на компания

Как да създам/редактирам профил на предприятие?

 Можете да прегледате информацията за вашата компания на картата, ако вече е въведена, чрез полето за търсене. Имайте предвид, че информацията разчита на публични източници и обявеният адрес е адресът на регистрация, както е обявен в Търговския регистър. Приканваме предприятията да прегледат информацията и да въведат коректните данни, както и адресите на производствените си бази, тъй като това е съществено за търсещите работа.

Заявяване на собствеността на вече съществуващ обект

Ако компанията вече е регистрирана на картата, можете да редактирате информацията, като (1) регистрирате собствен потребителски профил, и (2) заявите собствеността на профила чрез бутона „Заяви собствеността за обекта“.  След получаване на потвърдителен имейл от администратора на сайта и инструкции за влизане в профила си, можете да редактирате цялата информация.

Създаване на нов обект

В случай, че вашата компания не е позиционирана на картата, можете да я регистрирате като (1) регистрирате собствен потребителски профил, и (2) използвате бутона „Нов обект“ в горния десен ъгъл на страницата.

При нужда от съдействие за всяка от стъпките, свържете се с нас на  02/4918000 или на industria@jobtiger.bg

Публикуване на обяви за работа

Компаниите могат да покажат отворените си позиции благодарение на интеграцията си с jobtiger.bg. Двата уебсайта са създадени с директна връзка помежду си и всяка промяна в работодателския профил и набора от обяви в JobTiger.bg се визуализира в профила на работодателите в industria.bg. Това дава възможност да се използва пълния капацитет на системата.