• Най-близкият град

Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио-и телевизионна дейност