• Най-близкият град

Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност